Jelentkezem az előválasztás önkéntesének!

FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLTI ELŐVÁLASZTÁS

2019

A legjobb jelölt megtalálásáért folytatott együttműködés rövid története.

Előválasztás 2019

A hivatalos, önkormányzati főpolgármester-választást megelőzően a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt személyének kiválasztására 2 előválasztás szerveződött.

Az elsőt az MSZP és a PM szervezte – Karácsony Gergely (PM) és Horváth Csaba (MSZP) küzdöttek meg egymással.

Az előválasztás második fordulójának lebonyolítását az ellenzéki pártok civil szereplőkkel közösen valósították meg. Az MSZP-PM megmérettetéséből győztesen kikerült Karácsony Gergely kihívója kezdetben Puzsér Róbert volt, aki végül nem indult az előválasztáson. Az ezt megelőző jelöltállítási folyamatban a Demokratikus Koalíció Kálmán Olgát, a Momentum Mozgalom Kerpel-Fronius Gábort indította. A küzdelemből Karácsony Gergely került ki győztesen, és az ellenzéki pártok többségének támogatásával főpolgármesterré választotta Budapest lakossága.

A 2019 júniusában tartott előválasztáson közel 70 ezer budapesti választópolgár adta le voksát az előválasztás 2. fordulójában.

Az előválasztás megvalósítása

Civil szervezetek és a jelölteket indító és támogató pártok közösen segítették az együttműködő feleket és alkották meg a voksolás technikai feltételeit és folyamatát. A technikai lebonyolításért, a választás tisztaságáért, az átláthatóságért és a kommunikációs szabályok kidolgozásáért a dr. Magyar György vezette Civil Választási Bizottság (CVB) felelt.

A CVB tagszervezetei egy-egy tagot delegáltak az előválasztó szoftveren dolgozó munkacsoportba is, így mind a szoftver, mind a lebonyolítás menetének megtervezése konszenzusos alapon folyt. A szoftver működtetését és fejlesztését az aHang állampolgári adományokból valósította meg. A szavazatszámlálás szervezését, a számlálók képzését, továbbá a sátraknál dolgozó önkénteseknek szóló tájékoztató füzet összeállítását a Számoljuk Együtt Mozgalom biztosította, míg a fizikai helyszínes szavazás feltételeinek biztosítását (sátrakat, őrzést, önkénteseket stb.) a CVB szereplői közösen vállalták. A független civil koordináció nyújtott biztosítékokat az egyenlő feltételek kialakítására, a szabályok betartására ellenőrzésére, a bizalom, a részvétel és a támogatottság növelésére.

A szavazás módja

Az a 18. évét betöltött személy lehetett jelölt a főpolgármesteri előválasztáson, aki több, mint 2000 budapesti lakos ajánlását összegyűjtötte, továbbá elfogadta az előválasztás értéknyilatkozatát. A szavazás egyfordulós, többségi volt, ahol a legtöbb szavazatot megszerző jelölt vált a közös, támogatott jelöltté.

A választási érvényességi küszöb 50.000 szavazat volt. A résztvevők e szám fölött tekintették magukra nézve kötelező érvényűnek az előválasztás eredményét.

A CVB civil tagjai: aHang Platform, Civilek a Demokráciáért Egyesület, Nyomtass Te Is, Számoljuk Együtt, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Sétáló Budapest

Párt tagok: DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, PM.

Az előválasztás kezdetét megelőzően Puzsér Róbert (Sétáló Budapest) és az őt támogató Jobbik és LMP visszavonta a jelöltséget és a CVB- tagságot.

Ajánlóívek érvényességének ellenőrzése

Az íveken összegyűjtött ajánlásokat a pártok a megadott határidőig eljuttatták a lebonyolításért felelős aHang irodájába, ahol az aláírások valódiságát az önkéntesek – az ajánlást adó által kötelezően kitöltendő – telefonszámok felhívásával szúrópróbaszerűen ellenőrizték.

(Ajánláshoz leadott aláírások ellenőrzése önkéntesekkel az aHang irodájában.)

A főpolgármester-jelöltek nyilvános vitái

Az előválasztás főpolgármester-jelöltjei három alkalommal vettek részt nyilvános vitán, a Partizán, az aHang és az ATV szervezésében.

2019.06.14-én a Partizánban 2019.06.19-én Átrium, aHang 2019.06.23-án ATV

Az aHang az előválasztást követően kampányt indított a regnáló polgármester, Tarlós István, illetve a közös ellenzéki jelölt, Karácsony Gergely közötti vita megvalósításáért. A számos nyomásgyakorlási eszköz, illetve a folyamatos médiafigyelem ellenére Tarlós István nem vállalta a nyilvános vitán való megmérettetést.

Puzsér Róbert végül a hivatalos önkormányzati választáson való indulás mellett döntött. A két program megismerése érdekében az aHang két nyilvános fogadóórát szervezett.

Szavazás

A voksokat egy héten keresztül lehetett leadni a Budapest tizenöt nagy forgalmú csomópontjában felállított sátrakban, ahol pártfüggetlen és pártok által delegált civil önkéntesek együttesen segítették a szavazás lebonyolítását, valamint őrködtek a szavazóhelyszínek megfelelő működése fölött. Ezen felül az interneten keresztül Magyarország első nagyszabású, erős hitelesítésen alapuló online szavazása is megtörtént.

Online szavazni az e célra kifejlesztett elovalaszto.hu honlapon elérhető szoftveren keresztül lehetett az elektronikus kormányzati rendszerben (ügyfélkapu, magyarorszag.hu) regisztrált állampolgárok számára. Ugyanennek az elovalaszto.hu szoftvernek a “sátras” modulján keresztül kerültek be a rendszerbe az urnánál megjelent szavazók adatai az azonosítás és a többszörös szavazás kiszűrése céljából.

Az offline szavazás menete

A szavazáshoz való jogosultság feltételei a következők voltak:

a választópolgár aláírásával elfogadja a Budapesti Értéknyilatkozatot

budapesti állandó lakcímmel rendelkezik

betöltötte a 18. életévét

érvényes igazolványokkal tudja igazolni az adatainak valódiságát

Akik a sátraknál adták le szavazatukat, minden előzetes online regisztráció nélkül meg tudtak jelenni a budapesti csomópontokon felállított tizenöt sátor valamelyikénél. A helyszínen papíron regisztráltak, ami a névjegyzékbe vételnek volt megfeleltethető, majd személyazonosságukat fényképes igazolványukkal és lakcímkártyájukkal igazolták a sátorban dolgozó önkénteseknek.

A sátrakban a CVB által delegált független, illetve pártok által delegált önkéntesek teljesítettek szolgálatot előre egyeztetett beosztás szerint.

Az önkéntesek ellenőrizték a választók személyazonosságát, továbbá jogosultságukat a szavazásra.

A szavazatokat lezárt urnákban helyezték el, naponta egy őrzött raktárba szállították, és a pártok képviselőinek jelenlétében nyilvántartásba vették. Ebben a raktárban várták a lezárt urnák az utolsó napi urnabontást és szavazatszámlálást.

Online szavazás – erős azonosítás és anonimitás az előválasztási rendszerben

Az előválasztó szoftvere online és offline párhuzamosan online és offline megtartott, általános, titkos és közvetlen szavazás lebonyolítását végezte. Eközben két látszólag ellentétes technikai követelménynek egyszerre felelt meg: a választópolgár azonosítása, valamint a szavazás anonimitásának biztosítása.

A magas szintű azonosítás szükséges, hogy

a.) igazolható legyen a választásra való jogosultság,

b.) kizárja a több szavazat egy szavazó által történő leadását.

A választás titkossága pedig akkor teljesül, ha

c.) a leadott szavazatot nem lehet utólag a választó személyéhez kötni,

d.) a választáson résztvevők személyes adatai nem kerülnek eltárolásra.

Az aHang által kifejlesztett választási szoftver a fenti követelmények mindegyikének megfelelt, illetve a párhuzamosan folyó sátras és online szavazás azonosítását együttesen kezelte (vagyis aki online szavazott, nem tudott a sátornál ismételni, és fordítva).

A választók azonosítása online szavazásnál az ügyfélkapu segítségével történt. Az onnan letöltött és hitelesített, valamint elektronikusan aláírt személyes adatokat tartalmazó dokumentum képezte az azonosítás alapját. A személyes adatok alapján a rendszer által generált visszafejthetetlen kódsor (hash) pedig biztosította, hogy a dupla szavazás a valódi adatok tárolása nélkül is megakadályozható legyen.

Sátras szavazásnál a szavazó személyének azonosítása az önkéntesek által ellenőrzött fényképes igazolvánnyal történt, a dupla szavazás kiszűrése azonban az online rendszerrel azonos módon, azzal közös rendszerben zajlott, így nem lehetett az online és sátras szavazás között átjárva sem duplán szavazni. A közös hash-kód alapját a lakcímkártya száma képezte.

Mivel az online és sátras azonosítások azonos rendszerben történtek, a részvételi adatok folyamatosan követhetőek voltak az előválasztás honlapján napi és sátrankénti bontásban az online szavazatok számával kiegészítve. A szavazás utolsó napjának végén a részvételi adatok a lenti kimutatás szerint alakultak. A hivatalos eredmény ettől természetesen némileg eltér, hiszen utóbbi majd csak az ebből érvényes szavazatok összegét mutatja.

A választás lebonyolítását széles körűen menedzselő szoftver 2019 óta folyamatos fejlesztés alatt áll, mára gyors és egyszerű online szavazást tesz lehetővé, továbbfejlődtek hitelesítési és biztonsági funkciói, új elemekkel és részvételi lehetőségekkel növeli a választói élményt. Tovább

A végső eredmény megállapítása

Az előválasztás szűk egy hete alatt tehát 68.363 budapesti polgár adta le szavazatát papíron és online összesen. Ebből az online szavazók száma 3.944 fő volt.

A tizenöt budapesti helyszínen hat nap alatt leadott szavazatok egy-egy lezárt urnában várták az utolsó napi közös urnabontást. A sátrakba minden nap egy-egy új urna került, amit a CVB a napi sátorzárás után egy őrzött raktárba szállíttatott a pártok képviselőinek ellenőrzése mellett.

Az urnák kibontására és a szavazatszámlálásra a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének aulájában került sor a szavazás utolsó napjának délutánján.

A szavazatszámlálás lebonyolítását, illetve a szavazatszámláló önkéntesek koordinálását a Számoljuk Együtt mozgalom végezte. A szavazatok megszámolása urnánként történt (egy urna tehát egyetlen sátor egyetlen napi szavazatait tartalmazta). Az így elkészült 6 x 15, vagyis 90 urnajegyzőkönyv összesítését a CVB által kijelölt jegyzőkönyvvezetők végezték. Ellenőrizték továbbá, hogy a szavazólapok és a névjegyzék szerepét betöltő regisztrációs lapok darabszáma megegyezik-e az adott napon az adott sátornál személyazonosság-ellenőrzésen átesett polgárok számával. Utóbbi adatot az online adatbázis tartalmazta (a tényleges személyes adatok nélkül, csupán kódolt formában).

A végső eredmény az online és a sátrakban leadott érvényes szavazatok összesítéséből adódott.

A számlálás után a CVB megtartotta ülését, ahol a résztvevők az eredményt egyöntetűen elfogadták. Ezt követően történt meg az eredmény kihirdetése. A nyilvános eseményen jelen volt a három jelölt közül kettő (Kerpel-Fronius Gábor és Karácsony Gergő), a pártok prominens személyiségei, valamint a sajtó képviselői. A szervezők a CVB-tagokkal és a jelöltekkel együtt rövid sajtótájékoztatót tartottak.

Az eredmények

Jelölt Szavazatok száma Aránya (%)
Karácsony Gergely 33 355 48,9
Kálmán Olga 25 093 36,8
Kerpel-Fronius Gábor 9 792 14,3
Összesen 68 240 100

Adatok, költségek, számvetés

Az aHang a szoftverfejlesztés és -üzemeltetés, illetve a választási folyamat menedzselése során is kiemelt hangsúlyt helyezett az adatvédelemre. A folyamat teljes mértékben alkalmazkodott a nemzetközi GDPR szabályokhoz, ezt külső szakértők is monitorozták. Célunk volt, hogy az adatokat a lehető legrövidebb ideig és a legnagyobb biztonságban tároljuk. Az online és offline gyűjtött adatok június végén kerültek megsemmisítésre.

Az előválasztási folyamatban az aHang részéről vállalt költéseket közösségi finanszírozásból fedeztük, a nyilvános elszámolás itt található.