Újabb fordulat a Pozsonyi úti fák ügyében

Van mód a nyugodt hangú érdekegyeztetésre és a konstruktív együttgondolkodásra még akkor is, ha olyan érzékeny témáról van szó, mint a városi fák sorsa – derült ki június 18-án a FŐKERT székházában, ahol olyan csoportok képviselői ültek le beszélgetni egymással egy petíció nyomán, akik különböző szempontokat érvényesítenek.

Használható eredményekkel és sok tapasztalattal zárult a FŐKERT, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt, az újlipótvárosi lakók és az aHang kampányplatform egyeztetése a Pozsonyi úti fák most folyó faápolási munkáival kapcsolatban.

Az eseményre azután és azért kerülhetett sor, mert a helyi lakosok nagy támogatottságú petíciót indítottak a XIII. kerületi Pozsonyi úton lévő fák gallyazásának ügyében, majd tömeges levélküldő akciót és flashmobot szerveztek az aHang csatornáin, kérve az általuk – illetve pár szakember, és később a kerület polgármestere, dr. Tóth József által is – aggályosnak tekintett munkálatok felfüggesztését. A lakókat ugyanis sokkolta az lehulló gally-, ág- és lombmennyiség, amelyet láttak az úttesten gyűlni. Az utca jóval naposabbá, és így némileg melegebbé vált, a fák számukra megnyomorítottnak hatottak. További aggodalmat okozott nekik, hogy mindez a nyár közepén történt, a madarak másodköltésének ideje alatt.

A lakók álláspontja szerint a munkálatokról nem tájékoztatták előre megfelelően őket, mint kiderült: a FŐKERT és a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. között sem volt érdemi egyeztetés az előzetes lakossági tájékoztatást és a munkálatok mértékét illetően, nem is tájékoztatták őket a munkálatokról. Talán ez utóbbi tudta volna elérni, és a FŐKERT által itt alkalmazott (a gépkocsik szélvédőjén elhelyezett értesítések) tájékoztatásnál hatékonyabban informálni a lakókat. Az eset – azt reméljük – rávilágított arra, hogy a megmaradt kevés zöldterület elvesztésének lehetősége pánikot kelthet a város lakóiban. Meg kell nekik mutatni, hogy mi, miért történik, és azt is, hogy ők hogyan tudnak tenni, segíteni a fák megőrzéséért, és fel kell hívni a fővárosi városvezetés figyelmét arra, hogy a kiemelt jelentőségű, a belvárosban ritkaság számba menő összefüggően fás utcákat kitüntetett figyelemmel kellene kezelni – például nem 7-8 évente egy-egy drasztikusnak ható kezeléssel elvégezni a beteg fák veszélyes ágainak levágását, ami sokkolóan hathat mind a fa, mind az ott élők számára.

A FŐKERT, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., a lakók és az aHang munkatársai a precendens értékű hétfői megbeszélésen ezzel nagy lépéseket tettek mindezért. Megismerték egymás álláspontját, szakmai- és emberi érveit. Minderre egy sokak által aláírt petíció, majd azt követően az aHang munkatársának a FŐKERT számára írt levele teremtett lehetőséget, ami azt bizonyítja, hogy a számukra fontos, aggályos kérdésekben az állampolgároknak érdemes megmozdulniuk, hallatniuk a hangjukat. A másik oldalról pedig azt, hogy a közszolgáltató cég számára is fontos az állampolgárok véleménye, hiszen munkájukat első sorban a köz érdekében teszik, annak ellenére is, hogy ez a fák esetében néha drasztikus beavatkozásnak tűnik.

A hétfői egyeztetésen a lakókat képviselő Kiszely Márta (a Belső Kertek Csoport alapítója) azt kérte, hogy függesszék fel a további munkálatokat őszig, illetve, hogy nyilvánítsák kiemelt fasornak a Pozsonyi utat, ezáltal folyamatos ápolásban részesüljenek az ottani fák. Valamint hogy legyen folyamatos együttműködés a FŐKERT és a kerületi közszolgáltató zrt. között és a nagy zöldveszteséggel járó beavatkozások esetén gondoskodjanak az egyidejű zöld nyereségekről is a zöldfelületek ellátottságában és intenzitásában ilyenkor keletkező hullámvölgy negatív hatásának csökkentése érdekében.

Az aHang és az E-demokrácia Műhely Egyesület munkatársa a felek közti kommunikáció fejlesztését javasolta, amelyhez javaslatokat is hoztak az aHang oldaláról elindított lakossági kérdőív alapján.

A FŐKERT munkatársai elmondták, hogy a Pozsonyi út fasora elöregedett, rossz állapotú, beteg. Ennek egyik oka, hogy a 80-as években (amikor még nem a FŐKERT kezelésében volt a terület) szakszerűtlenül „fejezték le”, megközelítőleg 9 métert levágtak a tetejéről, ezt a fák azóta sem tudták kiheverni, korhadásnak indultak, ahogyan a gyökérzetük is, amelyet a földbe fektetett vezetékeken, csöveken végzett munkálatok folyamatosan megsértenek. Egészségügyi állapotukról a kérgek hosszanti csíkozása és a törzseket elborító taplógombák tanúskodnak.

Szaller Vilmos, a FŐKERT Nonprofit Zrt. favédelmi csoportvezetője szerint az elöregedett gyökerű fák lombját muszáj csökkenteni, mert a lombfelület vitorlaként viselkedik – az elhalt, sérült gyökerek, azaz leegyszerűsítve tőkesúly nélkül, bármikor belekaphat a szél a koronába és akár egy erősebb széllöket is kidöntheti a fát.

A favédelmi szakember végigjárta az eddigi munkálatok helyszínét és úgy látta, hogy talán még „gyengéd is volt a lelke a kollégának”, aki a beavatkozásokat elvégezte, mivel nagy valószínűséggel „egy alaposabb és átfogóbb műszeres favizsgálat azt az eredményt hozná, hogy az ott élő fák jelentős részét drasztikusan vissza- vagy akár ki is kellene vágni, sajnos annyira rossz állapotban vannak” – jelentette ki a szakember. Így ez a mostani faápolás tekinthető „életmentő” beavatkozásnak is, hogy még további éveket lehessen megnyerni a jelenlegi idős fák esetében.

Arra a felvetésre, hogy miért a nyár közepén történik mindez, a kertészeti szakemberek azt válaszolták, hogy ezeknél a fáknál, ennél a fafajnál ez megfelelő időszak, bár egyetértenek azzal, hogy a lakóknak ez kellemetlenséget okoz és a kellő kommunikáció hiányába részükről kérdéseket vet fel. A jövőben még jobban figyelni fognak ezekre, bár itt most nem fakivágásokról van szó, ez a napi idősfák faápolási feladatainak a része, az előre tervezett és Főváros részéről is elfogadott Szakmai Program alapján.

„A FŐKERT 2014-ben kapta meg ezt a fasort egy Kormányrendeletből kifolyólag – mondta el Nagy István, a FŐKERT faápolási központjának vezetője. – Ugyanekkor mintegy további 120 ezer fa ápolása került át hozzánk, amelyekről nem rendelkezünk fakataszterrel. Az elmúlt 3-4 évben csak tűzoltás jellegű beavatkozásokat végeztünk, ahogy jöttek a lakossági, önkormányzati jelzések, láttuk, hogy időszerű lenne egy egységes szemléletű faápolási munkát is elvégezni ezen a fasoron.” A XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársai felvilágosították a FŐKERT munkatársait, hogy a XIII. kerületnek van fakatasztere.

A lakók képviselője aggodalmát fejezte ki a további munkálatokkal kapcsolatban: információjuk szerint a jövő évben a kerületi önkormányzat az Újpesti rakpart fasorát fiatalítja, gondozza, ami a koros, beteg fák nagyobb tömegű kivágását jelenti, így rövid- és középtávon további lombcsökkenéshez vezet.

„40 ezer, azaz egy kisvárosnyi ember él itt. 2.200 fa van az utcákon, ezeknek a jelentős része koros, idős, gyakran egészségileg is leromlott. Két olyan utca van, ami fasoros: a Pozsonyi, a másik a rakpart. A Pozsonyin áll 214 fa, aminek 65 százaléka koros, de 295 tonna port tudnak lenyelni, 3 millió liter vizet megtermelni. Az Újpesti rakpart fáival együtt az újlipótvárosi fák 34 százalékáról van szó – hogyan lehet ezeket mikroklíma szinten kompenzálni?”

Madarász Csaba az E-demokrácia Műhely Egyesület képviseletében nehezményezte, hogy kevés közérdekű adat érhető el az egyébként gazdag tartalommal rendelkező FŐKERT oldalán a klímastratégiához köthető lépésekről, és a lakosság érzékenyítését és a famunkálatokkal kapcsolatos felvilágosítást szorgalmazta.  

A FŐKERT zöldfelület fenntartási igazgatója, Lipcsei Szabolcs azt ígérte, hogy a kerület saját fakataszterére alapozottan ősszel komolyabb, műszeres vizsgálatokkal is alátámasztott felmérést fognak készíteni a Pozsonyi úti fasorról, amely a hosszú távú sorfa-rekonstrukció elkészítésének a feltétele. A kapott eredmények, adatok szakmai kiértékelése után a XIII. kerület szakembereinek bevonásával, közösen fognak dönteni a jelenleginél jóval drasztikusabb beavatkozások, fakivágások, illetve új fák ültetését illetően. A szakember szintén ígéretet tett arra, hogy a XIII. kerületi faápoló szakemberekkel történő egyeztetéseket követően, a 2016 őszén meghirdetett „10 ezer új fát Budapestre!” nagyszabású faültetési program keretében már az ősz folyamán Újlipótvárosba több helyszínre fákat fog ültetni a FŐKERT Nonprofit Zrt.

A kommunikáció fontosságát hangsúlyozó felek azt kérték a FŐKERT-től, hogy legyenek tekintettel arra, hogy a városi zöldterületek csökkenésével a lakókat minden eltűnő fát, ágat, lombrészt veszteségként tartanak számon. Minél több szakmai információval segítsék feldolgozni ezt a pszichés veszteséget.

Melbourne egyszerre elöregedett platánsorának elvesztését úgy dolgozták fel a helyi lakosok, hogy leveleket írtak a fáknak, amelyekre választ is kaptak – idézte fel Kiszely Márta, Szaller Vilmos pedig hozzátette, hogy az ausztrál város nem csak ebből a szempontból jó példa, ott a lakók állították össze a fakatasztert. Szerinte a budapestiek, a lakók érdemben nem foglalkoznak a fáikkal, a gyakorlatban nem vigyáznak rájuk. „Nagy örömmel láttam a Pozsonyi úton, hogy iskolások gyönyörű kertecskéket csináltak a fák tövébe, aztán elszomorodtam, mert olyanokat írtak oda: ne lopd el!, ne pisilj ide! stb. – a gyerek, aki tenni akar a környezetéért kénytelen ilyeneket kiírni, akkor milyen a hozzáállás a felnőttek részéről?”

A XIII. Kerületi Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a lakókkal közös zöld gondolkodásra mondták el Szabó Tamás és Turóczi András, a kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársai, akik szerint, ha városi szinten nem is, a kerületben működnek a fa-, kert örökbefogadási programok. A zöldfelületet érintő munkálatok előtt tájékoztatják a lakókat és már tervezési fázisban bevonják az ott élőket. Ebből is látszik, hogy az önkormányzat számára fontos az itt élők véleménye, a helyiek számára pedig fontos, mi történik a fáikkal, ezért estek kétségbe, ezért indítottak petíciót, amikor nem tudták, mi történik a környezetükben.

A FŐKERT jelenlévő munkatársai nyitottak, készségesek voltak és megígérték, hogy tájékozódnak annak lehetőségéről, hogy a Pozsonyi úti fasor fővárosi rendeletmódosítással elérhetően kiemelt jelentőségű fasorrá válhat-e, valamint – a kerületi önkormányzati kollégákkal közösen – nyitottak voltak a szereplők kommunikációjának finomítására, összehangolására, amelyre vonatkozóan konkrét javaslatokat kaptak az aHang és az e-Demokrácia munkatársaitól.

A konstruktív megbeszélésen elhangzottak értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. folytatja a megkezdett gallyazási, illetve az ismertetett okok miatt szükségessé váló koronatömeg csökkentését célzó munkálatokat a Pozsonyi úton. Az esetleges kivágásokat is magába foglaló úgynevezett fasor rekonstrukciós munkálatokat azonban jelenleg nem fogja megkezdeni, arra csak a lakók és a kerületi önkormányzattal történő későbbi egyeztetést követően kerülhet sor.

aHang

Bejegyzések általa: aHang
Fontos közügyekben fellépni és új utakat, eszközöket biztosítani a változás eléréséhez. Megszólítani mindenkit - online, az éterben vagy az utcán.
Scroll to top