ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a magyarHang Nonprofit Kft (cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 14. félemelet 1., e-mail cím: [email protected] ; továbbiakban: „Adatkezelő”) az ahang.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és más módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett – személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. Amennyiben ezt kifejezetten jeleztem adataim megadása során, úgy hozzájárulok ahhoz is, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön.

1. Adatkezelő:

magyarHang Nonprofit Kft (cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 14. félemelet 1., e-mail cím: [email protected] ).

2. A kezelt adatok köre:

 • Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje.
 • Az az információ, hogy az érintett támogatója-e az Adatkezelőnek vagy sem.
 • Az az információ, hogy az érintett aláírta-e az Adatkezelő más petícióját is.
 • Az az információ, hogy az érintett az Adatkezelőtől kapott-e e-maileket, azokat megnyitotta-e, illetve rákattintott-e az azokban lévő linkekre.
 • Az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy bizonyos témákban kapjon levelet.
 • Amennyiben az érintett aláírta az aHang.hu valamely petícióját, illetve kitöltötte valamely kérdőívét, az ott feltüntetett adatok szintén az Adatkezelő kezelésébe kerülnek.

3. Adatkezelés célja:

 • Az állampolgári, fogyasztói vélemények kifejezésének elősegítése
 • Anonim statisztikák, elemzések készítése
 • Minőségbiztosítás
 • Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése (hírlevélre feliratkozás)
 • Az érintettek tájékoztatásának, mozgósításának és adománykérésnek az elősegítése
 • Önkéntesek, aktivisták segítők regisztrálása

4. Adatkezelés módja:

Az érintett adatait Adatkezelő részben az Amazon (a továbbiakban: Amazon), európai szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az aHang.hu filozófiájából kifolyólag nem végez reklámtevékenységet, így adataidat tömegesen és központilag nem adja át harmadik félnek, hogy az téged ajánlatokkal kereshessen meg.

A kapcsolattartás során az aHang.hu Adatfeldolgozót von be a tagok számára küldendő emailek kézbesítésére. A tömeges és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes és sebes) kézbesítése érdekében a Linkensphere kft (1134, Bulcsú utca 21.b, 3.em 4.) email küldő szolgáltatását használjuk. A Linkensphere Kft. számára email címedet, a küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. A Linkensphere ezen adatokat kiküldés után 30 napig tárolja. Az átadott adatok mellett szintén 30 napig aktivitási adatokat is gyűjt, úgy mint: a levél kézbesítése, megnyitása, kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat az aHang.hu átveheti és tárolhatja korlátlan ideig, de maximum a felhasználó kifejezett törlési kéréséig. Amennyiben a petíció mellé e-mail-küldő kampány is társul, a levél címzettjei megkapják az e-mail címet és a nevet.

A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

6. Adatbiztonsági intézkedések:

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást és személyes adataidat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel lássa el. Az üzemeltetett szervereken folyamatos szoftverfrissítést végzünk, a szerverek, ill. szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik.

7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a magyarHang levelezési címén, illetve az [email protected] e-mail címen. Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

8. Jogérvényesítés:

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló : href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679" törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

9. Technikai adatok, cookie-k

 • Az ahang.hu honlap a szolgáltatásokhoz tartozó mezők könyebb kitöltése érdekében úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, amelyben személyes adatok nem, kizárólag belső azonosító kerül tárolásra. A honlap szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik.
 • Az aHang.hu mindezek mellett anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ, ideértve a következő szolgáltatásokat is: Remarketing.
 • Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetést letilthatod, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.
 • Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretnél az oldallátogatásaid és érdeklődésed alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatást kikapcsolhatod ezen a linken.
 • További információ a cookie-k használatáról a www.allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutatót is találsz a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvasd el a készüléked kézikönyvét.
 • Fizetési szolgáltatónk a Barion Payment Zrt. a következő cookie-kat alkalmazza a biztonságos fizetés lehetővé tételéhez:
  Cookie neve Cookie leírása és célja Mennyi ideig tárolódik az eszközödön?
  ba_vid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
  ba_vid.xxx Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
  ba_sid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. 30 percig
  ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. 30 percig

Az adataid kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetsz, valamint kérheted adataid helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: Magyarhang Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 14. félemelet 1.), vagy [email protected]. Kérésedet az aHang igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól. Azonnali hatállyal leiratkozni a leiratkozás űrlapon lehet

Adatvédelmi tisztviselőnk: Madarász Csaba [email protected]

Tájékoztatunk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: [email protected]) élhetsz.