ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Az aHang üzemeltetője a magyarHang Kft. (1074 szövetség u. 35. I/7.) adatkezelőként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Te, a honlap felhasználója hozzájárulásodat adtad.

Jelen nyilatkozat útján az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy megadott személyes adataidat az általad engedélyezett módon az aHang az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza. Az adatkezelés célja az aHang által ismert kezdeményezések hírlevélben történő ajánlása, egyes petíciókhoz kapcsolódóan a kapcsolattartás Veled a petíció témájában.

Az adataid kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetsz, valamint kérheted adataid helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: magyarHang Kft. (1074 szövetség u. 35. I/7.), vagy leiratkozas@ahang.hu. Kérésedet az aHang igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi számaink: 139962/2018, 140048/2018, 140049/2018, 139769/2018

A honlap használatával kijelented, hogy a fenti nyilatkozatban foglaltakat megértetted és a fentiekben rögzített személyes adataid kezeléséhez a jelen nyilatkozatban rögzített módon hozzájárulsz. Kijelented, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat önkéntesen, a szükséges tájékoztatást követően adtad meg.