Izraelben az igazságügyi reformtervezet ellen tüntetnek

Az igazságszolgáltatás korlátozása, a legfelsőbb bíróság jogköreink csökkentése, a végrehajtó hatalom kiszélesítése, több százezres tiltakozás, hetekig tartó tüntetések… Ismerős lehet ez számunkra, hiszen Magyarországon mindez már évekkel ezelőtt megtörtént a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kiépítése során. Most azonban Izrael néz szembe ezekkel a nehézségekkel. Az izraeli törvényhozás, a Kneszet ugyanis egy olyan jogszabály-módosítást fogadott el, amely alapjaiban alakítja át az igazságszolgáltatási rendszer kulcstörvényeit azzal a célzattal, hogy korlátozzák a legfelsőbb bíróság törvényeket érvénytelenítő jogkörét.

Az izraeli civil társadalom azonban nem hagyja ezt szó nélkül. Hetek óta több tízezres, sőt százezres demonstrációk szerveződnek országszerte, ahol a törvénytervezet elfogadása ellen tiltakoznak. Az ellenállás megszervezésében aktívan kivette a részét az izraeli testvérszervezetünk, a Zazim is, akik a demonstrációk és a tüntetések mellett a civil társadalom és a civil közösségek összekapcsolásán is elkezdtek dolgozni.

Március 12-én nemzetközi konferenciát is szerveztek a New Israel Funddal és a Shatillal közösen, hogy megerősítsék a civil társadalom együttműködését és erejét, valamint nemzetközi példákon keresztül találjanak megoldást az ellenállás formáira. A konferencián részt vett többek között Szerbiából a Kreni-Promeni, Lengyelországból az Akcja Demokracja, Romániából a Declic szervezetek, míg Magyarországról az aHang képviseltette magát.

Varga Máté, az aHang igazgatója a beszédében elmondta, hogy 2010-ben egy újabb rendszerváltás zajlott le Magyarországon, ami a jogállamiság – beleértve az igazságszolgáltatás – szinte teljes leépítésével járt együtt. Minden, amit az 1990-es demokratikus rendszerváltás után a hazai civil társadalom felépített, azt szisztematikusan ellehetetlenítette 2010-től kezdődően a hatalom. A kezdetektől fogva ez egy teljes spektrumú játék volt, és az új törvények és intézkedések pontosan azt a tervet szolgálták, hogy a hatalmat és a központi erőforrásokat minden eszközzel koncentrálják.

Ez azonban arra sarkalta a civil társadalom szereplőit, hogy egy teljesen új rendszerben kezdjenek el gondolkodni és még szorosabb szövetséget kössenek egymással. Sokkal nagyobb szintű részvételre és együttműködésre van szükség, ami ellensúlyozni képes egy autoriter kormány és annak politikai elitjének a működését.

Az aHang igazgatója kiemelte, hogy az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a civileknek az is feladata, hogy aktív részesei legyenek a politikának. Éppen ezért szorgalmazta és valósította meg a szervezetünk Magyarország első, országos szintű előválasztását, ahol az állampolgárok bevonása mellett a demokratikus politikai pártok együttműködésének kiépítése is cél volt.

A jogállamiság és a demokrácia védelme nem működik civilek nélkül! Éppen ezért is elengedhetetlen, hogy nemzetközi szinten is segítsük egymást és a partnerszervezeteinket, akik most szembesülnek azzal, ami ellen mi évek óta küzdünk. Továbbra is segítjük az izraeli testvérszervezetünket teljes szolidaritást vállalva az ottani civil társadalommal.

aHang

Bejegyzések általa: aHang
Fontos közügyekben fellépni és új utakat, eszközöket biztosítani a változás eléréséhez. Megszólítani mindenkit - online, az éterben vagy az utcán.
Scroll to top