Nem tervezi a kormány az otthoni ápolás méltatlan körülményeinek tényleges javítását

Nem tervezi a kormány az otthoni ápolás méltatlan körülményeinek tényleges javítását, hiszen büszke az ápolási segély szánalmas korrekciójára – derült ki tegnap Rétvári Bence szavaiból, pedig évi 6 milliárd forintból megoldható lenne.

A KDNP-és államtitkár Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter nevében válaszolt Szabó Tímea kérdésére miszerint „Tervezi-e a kormány az ápolási díj emelését, illetve az otthonápolás munkaviszonyként történő elismerését?”

„Az otthonápolást végzők támogatása, családjaik szociális biztonságának erősítése a kormány kiemelt célkitűzése. Az elmúlt években számos intézkedés történt annak érdekében, hogy a hozzátartozóikat ápoló személyek e tevékenységüket kedvezőbb feltételek között végezhessék – mondta Rétvári és sorolni kezdte a „hatalmasra” emelt összegeket, amelyek a 24 órás munkáért járnak. – Az ápolási díj összege 2010 óta többször, az ellátott hozzátartozó állapotától függően eltérő mértékben emelkedett. Alapösszege a 2010. évi 28.500 forinthoz képest 2018-ra 32.600 forintra, az emelt összegű ellátás 37.050 forintról 44.250 forintra emelkedett. Ezzel egyidejűleg bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolók részére a kiemelt ápolási díj, amelynek havi összege 2016-ban 53.100 forint volt, de 2018-ra 58.680 forintra emelkedett. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy 2010 és 2018 között 63 százalékkal, 37.050 forintról 58.680 forintra nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása. Az új Kormány célja a díjak további emelése.”
 
Nem ejtett szót arról, hogy foglalkoztatási viszonnyá alakítaná és tisztességes (legalább a minimálbért elérő) fizetéssel honorálná az állam ezt az elképesztő munkát – pedig erre hatalmas társadalmi igény mutatkozik. Ezt bizonyítja az a 15 ezer aláírás, amelyet a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület három hét alatt összegyűjtött az aHang kampányplatformon.
 
https://terjed.ahang.hu/campaigns/apolasidij
 
A kormány tehát ezen a területen sem szeretné felzárkózni az országot a környező államokhoz, amelyekben nagyságrendekkel több pénzt kapnak az otthoni ápolást végzők.
 
Nemcsak Nyugat- és Észak-Európában, de a volt szocialista országokban is sokkal többet áldoznak a kormányok a halmozottan sérült emberek, köztük gyermekek otthoni ellátására.
 
Tavalyi adatok szerint Csehországban a kiemelt ápolási díj 180 ezer forintnak megfelelő összeg havonta, Horvátországban 445 euró (140 ezer forint). Romániában ápoló asszisztensnek hívják, aki ezt a munkát végzi, és míg tavaly 1250 lejt, 87 ezer forintot kapott havonta, idén már 1900 lejt, azaz 130 ezer forintot, az összeg jövőre is nőni fog. Szlovákiában az otthoni ápolók bére (nem segélye!) 435 euró (138 ezer forint), augusztustól pedig a fogyatékkal élő emberek további 300 euró családi pótlékot kapnak.
Ausztriában a 24 órás otthoni ápolásért kerek 2000 euró jár.
 
Ehhez képest Magyarországon a legmagasabb, a kiemelt ápolási díj összege 2017/2018-ban nettó 50 800 forint.
 
A Költségvetési felelősségi Intézet számításai szerint évi 6 milliárd forintból megoldható lenne a kiemelt ápolási díjban részesülők helyzetének rendezése:
 
http://feleloskoltsegvetes.hu/media/2016/05/S%C3%A9r%C3%BClt-gyermekek-%C3%A1pol%C3%A1sa.pdf
 
A jövő évi költségvetést előkészítő időszakban A Lépjünk, hogy léphessenek! további akciókkal szeretné felhívni a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a téma fontosságára.
Rendületlenül bíznak abban, hogy ez a nem túl magas, de családok ezreinek helyzetét nagy mértékben megkönnyítő tétel belekerülhet a 2019-es költségvetésbe.
 
Általános háttér:
 
Magyarországon a legmagasabb, a kiemelt ápolási díj összege 2017/2018-ban nettó 50 800 forint. Ez az összeg jár azért a munkáért, amelyet egy videóban mutat be a Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú Egyesület.
 

 
Azok a szülők – sok esetben egyedülálló anyák –, akik  halmozottan sérült gyermeket nevelnek nem tudnak munkát vállalni, így több száz háztartásban kell két vagy több embernek 100 ezer forint alatti összegből megélnie, míg egy sérült gyerek ellátása megannyi többletköltséggel jár. A tartós ápolást végző családtagok száma Magyarországon 12000 fő.
 
Ma egy intézményben elhelyezett tartósan beteg személyre jóval többet költ az állam, mint amennyit az otthoni ápolásra. Ez gazdaságilag káros és embertelen megkülönböztetés.
 
A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület ezért azt kéri, hogy az otthoni ápolás váljon foglalkoztatássá, annak bére pedig legalább a minimálbér összegét érje el.
 
A petíció szövege:
A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület petíciója
A tartósan beteg gyermekek és felnőttek otthoni ápolása ma Magyarországon nem számít foglalkoztatási jogviszonynak. Az otthoni ápolást végzők csupán segélyre jogosultak, amelynek összege a kiemelt kategóriában is csak 52800 forint. 12 ezer ember gondozza ennyi pénzből súlyosan beteg hozzátartozóját.
Követeljük az otthoni betegápolás munkaként való elismerését és díjazását! Legalább a minimálbér összegét kapják meg azok, akik napi 24 órás szolgálatban dolgoznak súlyosan beteg hozzátartozójuk mellett.
A halmozottan sérült emberek intézményi elhelyezése ellátottanként körülbelül annyiba kerül, mint a minimálbér nettó összege. Emberségesebb és gazdaságosabb, ha ezt az összeget a betegek otthoni ellátásának biztosítására költi az állam.
A környező országokban gazdaságilag és társadalmilag mindenhol elismertebb az otthoni ápolást végzők munkája és nem jelenti a háztartás ellehetetlenülését, ha tartós beteg él a családban. Magyarországon, ha egy szülő magára marad súlyos beteg gyermekével, a kiemelt családi pótlékkal együtt havi 76100 forintból kell megélniük, miközben egy tartós ápolásra szoruló gyermek ellátása komoly költségekkel jár.
Anyagi és társadalmi megbecsülést kérünk az otthoni ápolást végzőknek és a szeretetteljes törődés lehetőségét az ellátottaknak! Ennek alapvető feltétele az otthoni ápolás anyagi hátterének megfelelő biztosítása az állam részéről.

aHang

Bejegyzések általa: aHang
Fontos közügyekben fellépni és új utakat, eszközöket biztosítani a változás eléréséhez. Megszólítani mindenkit - online, az éterben vagy az utcán.
Scroll to top