A fótiak is a gyerekekkel vannak

Egy lakossági fórumon szerettük volna ismertetni az eredményét annak a felmérésnek, amely a fótiak körében készült a gyermekvárossal kapcsolatban, ám a városban nem akadt intézmény, amely helyet biztosított volna nekünk erre a célra. Így egyből a tágabb nyilvánosság elé tárjuk a fótiak véleményét, amelyre eddig senki sem volt kíváncsi. Pedig – ahogy a kérdőívekből is kiderült – a helyiek a város részének tekintik a gyermekközpontot, sokuknak személyes kötődése is van az intézményhez.

Az elmúlt két hónapban a tagjaink támogatásának és Kopp Gyöngyvér helyi aktivistánk elkötelezett munkájának köszönhetően 190 fóti lakos töltötte ki a kérdőívünket. A fótiakat kopogtatással és kitelepüléssel értük el – véletlenszerűen. Minimális volt azok száma, akik nem akartak vagy nem tudtak válaszolni a kérdéseinkre, az emberek örömmel nyilvánították ki a véleményüket. A 190 válaszadóból 160-an úgy gondolják, a fótiak véleményét is ki kellene kérni a gyermekközpont jövőjével kapcsolatban.

A kérdőívezést az aHang aktivistái azért indították, hogy informálódjanak arról: a fótiak mit és honnan tudnak a gyermekközpont bezárásáról, elegendőnek ítélik-e a tájékoztatást, mit szeretnének, hogyan hasznosítsa az állam a Károlyi István Gyermekközpont területét ‒ akár a gyermekvédelmi intézmény megtartása mellett.

A kérdőívet összesen 190-en töltötték ki, ebből 151 ember vállalta a teljes nevét. 103 válaszadó vallotta azt, hogy személyes kötődése van a gyermekközponthoz. A megkérdezettek nagy része (168 fő) tud a bezárás tervéről, de arról hivatalos forrásból csupán 14-en értesültek. A többiek leginkább a sajtóból, Facebookról és az ismerősökön keresztül hallottak róla. A megkérdezettek nagy része, 190 emberből 149-en nem érzik magukat megfelelően tájékoztatottnak.

A válaszadók többsége szerint meg kellene tartani a gyermekközpontot: 56-uk szerint mindenképpen, 44-en pedig úgy gondolják, hogy a gyermekközpontot bővíteni, fejleszteni kellene. Csupán 10-en tartózkodtak a válaszadástól és 8-an üdvözlik a bezárás tervét. A többi válaszadó a park, a terület fejlesztése mellett szeretné, ha maradnának a gyerekek.

Kiderült: nemcsak hogy nem zavarja a fótiakat az, hogy a városuk szívében gyermekvédelmi központ működik, de kifejezetten azt szeretnék, hogy maradjon, sőt fejlődjön az intézmény. Sokan jelezték felénk, hogy az ideális az lenne, ha egy felújított, nyitottabb parkban még erősebben megvalósulhatna a gyerekek integrációja.

Ez azért is fontos, mert Magyarországon általános jelenség, hogy ha valahol bentlakásos szociális intézményt – akár gyermekotthont – akarnak létrehozni, azt a helyiek ellenérzéssel, sőt akár nyílt tiltakozással is fogadják. A fótiak ezzel szemben az elmúlt évtizedekben jó tapasztalatokat szereztek a gyermekotthonnal kapcsolatban.

Semmiképpen sem szeretnék elüldözni ezeket a gyerekeket, akinek sorsáért 190 megkérdezett fótiból 157 aggódik.

Hogy van miért, arra a Fülöp Attila szociális államtitkárnak a gyermekvédelmi szakemberek által írt és az aHangon közzétett levél világít rá: https://ahang.hu/szakma-fot/.

A levél azután született, hogy a Szél Bernadett független képviselő által, a Helsinki Bizottság segítségével indított per során kiderült, a titkosított terv nem is létezik, azaz nincs szakmai elgondolás, hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy mi lesz a gyerekekkel a bezárást követően. Szintén a képviselő hozta nyilvánosságra azt az ügyészségi jelentést, amelynek tanulsága szerint Fóton a legjobb helyen vannak az ott gondozott gyerekek. Tehát az intézmény működését vizsgálni hivatott állami szerv cáfolta a minisztérium korábbi állításait, miszerint a fóti gyermekközpont korszerűtlen intézmény lenne.

Mindez nem akadályozza meg a minisztériumot abban, hogy mindent megtegyen a központ kiürítéséért. Nemrég belső információk láttak napvilágot a speciális szükségletű gyermekek “kipörgetéséről”: a szakma számára kétséges azoknak a határozatoknak a megalapozottsága, amelyek segítségével sikerül áthelyezniük a “specis” gyerekeket más gondozási helyre.

Minderről bővebben: https://merce.hu/2019/09/24/egyesevel-porgetik-ki-a-foti-gyerekeket-a-semmibe/


(A fotó forrása: Népszava)

aHang

Bejegyzések általa: aHang
Fontos közügyekben fellépni és új utakat, eszközöket biztosítani a változás eléréséhez. Megszólítani mindenkit - online, az éterben vagy az utcán.
Scroll to top