Tisztelt Fülöp Attila államtitkár úr!

Nemrég a bíróságon nyert bizonyítást az, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának semmilyen szakmai előkészítő anyag, hatástanulmány nincs a birtokában arra vonatkozóan, hogy milyen módon és hova kerülnek majd a fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek, valamint a felnőtt kísérő nélkül érkező kiskorú menedékkérők.

Ezek a szülők nélkül élő, nehéz sorsú, testi-lelki bajoktól szenvedő gyerekek a legnagyobb szakmai figyelmet igénylik a gyermekvédelmi rendszerben a hatályos jogszabályokban rögzített jogaik biztosításával.

Ezek a jogok az alábbiak:

 • A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.

 • A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék.

 • Állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban részesüljön,

 • Véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák,

 • A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket - helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni.

Követeljük, hogy a legnagyobb szakmai alapossággal járjanak el, bírálják felül és függesszék fel a bezárási folyamatot mindaddig, amíg releváns szakmai egyeztetéseket követően nem születik egyéni gondozási terv minden egyes gyermekre vonatkozóan a gondozási hely megváltoztatását illetően.

Ennek érdekében az alábbi lépések szükségesek:

 • függesszék fel a speciális szükségletű gyermekek tömeges felülvizsgálatát, csak nagyon indokolt esetben és a szakmailag javasolt két év után helyezzék vissza ezeket a gyerekeket korábbi gondozási helyükre,

 • állítsanak fel egy széleskörű szakmai egyeztető fórumot, amely a fóti Károlyi István Gyermekközpont bezárásával kapcsolatos szakmai folyamatokat segíti,

 • halasszák el a bezárás tervezett időpontját, amíg valódi, kivitelezhető szakmai terv nem születik a gyermekek megfelelő elhelyezésével kapcsolatban.

Bár nekünk, gyermekvédelmi dolgozóknak különböző lehet a véleményünk a fóti gyermekközpont bezárásával vagy megtartásával kapcsolatban, egy dologban egyetértünk:

csak szakmailag előkészített, a gyermekek egyéni igényeinek megfelelő, érdekeiket és jogaikat biztosító, megalapozott, részletes terv mentén szabad megváltoztatni a fóti gyermekközpontban élő gyermekek gondozási helyét.

Aláírók:

 • Prokai Judit gyermekvédelmi szakember, a Károlyi István Gyermekközpont Speciális Gyermekotthonának volt vezetője

 • Senye Ágnes nyugalmazott nevelőtanár

 • Mártáné Huszár Rita nyugalmazott nevelőszülői hálózatvezető

 • Németh Istvánné nyugalmazott igazgatóhelyettes, Ifjúsági Otthon vezetője

 • Kosár Józsefné nyugalmazott tanácsadó (Salgótarján)

 • Molnár László gyermekvédelmi szakember, a a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója

 • Jungvert Valéria gyermekvédelmi szakember, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ volt igazgatója

 • Takácsné Márton Zsuzsanna az MGYVK volt Gazdálkodási és Ellátási csoportvezetője (Salgótarján)

 • Dr. Herczog Mária szociológus, gyermekvédelmi,gyermekjogi szakember, tanár, kutató

 • Farkas Tamás gyermekfelügyelő, Károlyi István Gyermekközpont, Speciális Gyermekotthona

 • Kassai Ágnes nyugdíjas gyámhivatali ügyintéző, nevelő, utógondozó

 • dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő

 • Ferencz Norbert szociális munkás, civil családsegítő, az MKKSZ Szociálisok társelnöke

 • Porczió Györgyné Kaposvár, TEGYESZ, nyugdìjas igazgató

 • Vida Istvánné, Kaposvár, TEGYESZ, nyugdíjas gazdasági vezető

 • Barabás Rita gyógypedagógus, a Fóti Gyermekváros egykori gyakornoka, majd nevelője (1982-87); a ZMGYVK és TEGYESZ Zalaegerszegi Gyermekotthona fejlesztő pedagógusa

 • Juhász Mihályné szociális munkás, családsegítő, Sándorfalvi EESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 • Budai Miklósné pszichológus, nyugalmazott intézményvezető

 • Burdza Emilné a Gyermekváros egykori otthonvezetője, nevelő, utógondozó

 • Juhász Mihályné szociális munkás Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

A levélhez a [email protected] címre várjuk a gyermekvédelmi szakemberek és dolgozók csatlakozását. Amennyiben lehetséges, kérjük foglalkozásuk, munkakörük feltüntetését is.


(A fotó forrása: Népszava)