RÓLUNK

Ha egy jelre vártál, itt aHang!

Fontos közügyekben fellépni és új utakat, eszközöket biztosítani a változás eléréséhez. Megszólítani mindenkit - online, az éterben vagy az utcán.

Elképzeltünk egy közösséget, amelynek értékrendjét helyben kialakuló együttműködések határozzák meg, de eredményei túlmutatnak a lakóhelyünk és az országunk határain is - ezért indítottuk aHang társadalmi vállalkozást 2017-ben. A problémák helyett a konkrét ügyekre és a megoldásokra figyelünk, azok hírét terjesztjük. Feltérképezzük, hogy milyen területeken van szükség közös lépésekre a változásért és új, digitális kommunikációs eszközök használatával segítjük a demokratikus tér növelését.

A csapat


Szociális munkásként, közösségszervezőként 10 éve azon dolgozom, hogy a szerencsésebb helyzetben lévő emberek felismerjék, hogy a kevésbé szerencséseknek milyen akadályokkal kell megküzdeniük. Mert ha adottak a feltételek, akkor nem a szerencsén múlik. Ez tény. Az aHangban azon dolgozom, hogy embereket, közösségeket tegyek képessé saját problémáik megfogalmazására, fölhangosítására.
Gergő, peacemaker


Sokszínű civil csoportokat támogatok, mert széles társadalmi rétegek bevonásával és erősítésével, a saját ügyeikért, érdekeikért és jövőjükért kiálló közösségekkel lépésről lépésre szabad és szolidáris társadalmat építhetünk. Ennek az egyik legfontosabb eszköze a hatékony online kommunikáció. Az aHangnál ennek fejlesztésén dolgozunk nap mint nap.
Szabrina


Lassan 20 éve dolgozom a helyi és országos demokratikus intézményrendszerek fejlesztésén. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi társadalmi válságra az egyik fő gyógyszer a döntéshozók és az érintettek közötti érdemi kommunikáció fejlesztése – ezért dolgozom aHangnak!
Csaba, MC →LinkedIn


Bölcsészet- és társadalomtudományokat tanultam, dolgoztam újságíróként és marketingesként is. Számomra a legfontosabb a társadalmi (és szűkebben a nemek közti) egyenlőség. Azért dolgozom az aHangnál, mert ezeket a célokat a szolidaritás, a kommunikáció és emberek képessé tétele révén látom megvalósíthatónak.
Enikő


Amióta az eszemet tudom civil társadalmi és emberi jogi témákban tevékenykedtem, illetve bloggerként a közösségi média terén is szereztem tapasztalatokat – ezeket hasznosítva dolgozom most azért, hogy aHang minél távolabbra hallatsszon az interneten.
Tamasito, szociálmediátor→LinkedIn


Fejlesztő-designerként azon munkálkodom, hogy folyamatosan fölülmúljam az aktuális várakozásaimat. Sok kérdésben szinte teljes a némaság Magyarországon és remélem, hogy csak az on- és offline felületek hiánya miatt nem hallani az emberek hangját. Azt várom, hogy aHang segítségével ez változik és egyre többen szólalnak meg.
Laci, ␣


Fejlesztőként aHang csapatában olyan közösségi kommunikációs eszközök fejlesztésével foglalkozom, amelyek segítségével az állampolgárok hallathatják aHangjukat, szerezhetnek támogatókat ügyüknek, és együtt elérhetik a kitűzött célt.
Enzo, consigliere →LinkedIn


1997 óta közösségi és civil kezdeményezésekkel, aktivizmussal, hálózatokkal és mozgalmakkal foglalkozom, az elmúlt 10 évben pedig a közösségszervezés módszerének hazai elterjesztésén dolgozunk. aHang megszólaltatásában is ez érdekel legjobban – hogyan tudunk minél többen és minél szervezettebben fellépni közös ügyeinkben.
Máté, guv'nor →LinkedIn

Az aHang munkáját egy 13 fős tanácsadó testület segíti. A testület tagjai a legkülönbözőbb területek ismert szakemberei, így szerteágazó támogatást tudnak biztosítani kezdeményezésünkhöz.

Alaphangunk

A tagságunknak fontos közügyekben lépünk fel, utakat és eszközöket keresünk az érdekérvényesíthez. Mindenki hangját halljuk, de függetlenek vagyunk. Nem köteleződünk el pártok és politikusok vagy pártprogramok mellett.

Értéknek tartjuk a különbözőséget, a szemünkben mindenki egyenlő és joga van a részvételhez. Az országban tapasztalt megosztottsággal szemben, a különböző esélyekkel indulók közötti összhangra törekszünk.

A szűkebb környezetünkön és a határainkon túlmutató nagyobb közösségek tagjaiként felelősséget vállalunk a jövőnket meghatározó ügyekben, a különböző csoportok és szakmai területek közötti együttműködésekben látjuk a fejlődés irányát. Az oldalon új, átfogó témák szerint soroljuk be a kampányainkat:

  • oktatás helyett #esélyekkel foglalkozunk,

  • az egészségügy témáját az #ellátásokhoz soroljuk,

  • #részvételként mutatjuk be érdekérvényesítés, vagy a kultúra és művészetek területéhez tartozó kampányokat,

  • az infrastruktúrát #szolgáltatásokra bővítjük

  • a környezetvédelem helyett a tágabb #erőforrások fogalmát használjuk,

  • az #igazságosság területéhez tartoznak többek között a szabadságjogok.

 

Kapcsolódjunk!